List of candidates selected for B. Ed. in the
Academic Session 2013 - 2014

 

Name

Application Form No.

Robert M. Chawngthu

101

Santosh Rai

103

Ambika Prasad Shah

106

Mahendra Basnett

107

Chetana Rai

110

Shiva Kumar Shrestha

111

Dawa Namgyal Bhutia

112

Deepa Rai

113

Kunga Choedup

120

Jyoti Gurung

121

Deep Jwala Chhetri

124

Sonam Tashi Bhutia

131

Mary Bededict Rai

132

Deekey Lhamu Bhutia

133

Leena Das

134

Namrata Chhetri

135

Zilbert Rai

136

Kabita Mukhia

138

Amir Tamang

139

Fredrick Kerketta

143

Sancha Rani Subba

145

Shymoli Biswas

147

Avishikta Gomes

149

Nahanlon T.N. Namchu

153

Nita Biswa

159

Rajeev Kumar

160

Jyotirmay Singha

167

Prafulla Minj

170

Sekunda Kerketta

171

Priyanka T. Subba

173

Tika Ram Neopaney

177

Lavan Lepcha

180

Mridula Rai

181

Upashana Thami

182

Bandana Chettri

185

Merina Lepcha

190

Smita Rai

199

Bikram Tamang

200

Suren Rai

203

Sheetal Rai

205

Simyon Rai

206

Arpita Chhetri

210

Chandra Kala Biswakarma

212

Christina Maria Pradhan

213

Rita Moni Narzary

214

Puspa Devi Pradhan

223

Kritika Subba

228

Anju Chettri

232

Tashi Dhendup Bhutia

234

Reema Chettri

247

Elise Tirkey

265

Ajay Kumar Chettri

267

Roshan Rai

269

Priti Abhigal Ekka

270

Damber Kumari Gurung

303

Rubina Dahal

305

Priya Darshni

306

Prakash Sharma

307

Achyom Omo Lepcha

308

Ankita Kharga

311

Manju Mol Mathew

312

Shreya Yadav

315

Sushila Anges Tete

316

Churamani Rai

317

Prerna Tamang

318

Ateeyah Shahnaz

319

Sarina Singh

320

Smriti Sundas

321

Santosh Ekka

322

Asha Minj

324

Usha Minj

325

Chhunku Rai

326

Rohini Pradhan

329

Tara Kumari

335

Acme Clementina Tamang

336

Arpita Roy

338

Zenieth Ekka

339

Putul Kujur

340

Sudipta Chatterjee

341

Ajanta Chhetri

344

Sharon Gurung

347

Suman Minj

349

Prasannata Tamang

353

Asha Sherpa

355

Palmit Lepcha

358

Namrata Subba

360

Prakriti Prabha Chettri

362

Pemala Bhutia

363

Jitendar Das

364

Niraj Choudhary

365

Ignatius Lakra

367

Reetu Pradhan

369

Noel Kispotta

374

Phurba Lhamu Sherpa

376

S. Arockiaraj

377

 

Kindly refer to the Congratulation Letter.

Principal